Saturday, 7 February 2009 - Sermon

"Nilai Sebuah Identitas"
Preacher: Pdm. Merke Lengkong

Baik perkataan maupun tindakan kita berbicara, tapi tindakan lebih berbicara daripada perkataan. Ketika kita menerima menerima Yesus sebagai juruselmat kita, maka Tuhan sudah memberikan satu paket kemampuan kepada kita seperti kemampuan untuk berubah, dsb. Karena itu, tindakan kita akan dilihat oleh orang lain untuk dapat menilai apakah kita sudah berubah atau belum.

Apa artinya identitas? Apa identitas kita sebagai orang yang percaya?


Identitas adalah keadaan atau ciri-ciri seseorang atau suatu benda. Identitas kita sebagai orang percaya adalah "Anak Raja". Identitas mempengaruhi tindakan kita, cara berbicara kita, dan cara berpikir kita. Meski kita mengalami berbagai kegagalan di masa lalu, identitas kita tetap sebagai "Anak Raja".

1 Petrus 2:9
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib:

Roma 8:37
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.

Kita semua lebih dari pemenang.

0 komentar: